Ecologische wijk Brummen

Wij zijn een gedreven groep enthousiastelingen die een inspirerend voorbeeld willen zijn van duurzaam leven in verbinding.

Bijeenkomst van ecowijkers bij het Voedselbos in Brummen
Gezonder dan beton, houtbouw zonder verlijming.

Met de plannen voor een ‘Groene buurtschap’ in Brummen dragen we oplossingen aan om klimaatverandering en uitputting van natuurlijke hulpbronnen tegen te gaan, in nauwe samenwerking met onze omgeving.

Onze missie is een Mens- en Milieuvriendelijke Woonwijk creëren, om ecologisch en maatschappelijk verantwoord te wonen en werken…

…dit bereiken we door drie Pijlers op de volgende manier in te vullen:
People
1. Maatschappelijk verantwoord bouwen: starterswoningen, levensloopgeschikte woningen, compacte bouw, betaalbaar.
2. Samenleven: gemeenschappelijk en meergeneratie wonen, (lichte) zorg voor elkaar, gezamenlijke activiteiten.
3. Educatie: onze boodschap naar de samenleving uitdragen.

Planet
1. Ecologisch verantwoorde, duurzame en milieuvriendelijke woningen, houtbouw en stro- of vlasisolatie.
2. Klimaatneutraal qua energievoorziening en zelfvoorzienend of circulair in water- en voedselvoorziening.
3. Groene en natuurlijke omgeving met permacultuur voor een gezonde bodem, biodiversiteit.

Profit
1. Vanuit een wooncoöperatie of vastgoedvereniging anderen faciliteren om ecologisch en betaalbaar te kunnen wonen.
2. Kleine(re) woningen, waardoor de kosten laag blijven.
3. Lokale economie stimuleren, door lokaal te verbouwen en lokaal in te kopen.

Wil je ook anders wonen? Meld je dan aan voor ons initiatief, via info@ecowijkbrummen.nl

People

Gelijkgestemde bewoners die de missie en visie ondersteunen. Op sociocratische wijze de gemeenschap vormen en bewaken.

Uitgangspunten zijn lage (maximaal twee verdiepingen) woningen op kleine kavels, en hofjes- of rijtjesbouw.

Een gemeenschapshuis is ingepland voor gezamenlijke activiteiten. De bewoners verbinden zich aan de zorg voor anderen.

Inzet voor de community is onderdeel van het leven in de buurtschap. Dit is twee dagdelen.

Planet

Voetafdruk verlagen. Een ecologische verantwoorde woonwijk bouwen. Duurzame woningen die bijdragen aan de lokale biodiversiteit.

Klimaatadaptief. Door veel groene beplanting en bodembedekking. Geen bestrating op de kavels,parkeerplaatsen aan de rand van de wijk. Hiermee zorgt ecowijk Brummen voor een goede afvoer van hemelwater, en opslag van water in het retentiebekken.

Natuurinclusieve bebouwing en omgeving. Dit draagt bij aan de gezondheid van bewoners, het temperen van de temperatuur en verminderen van luchtvervuiling.

Profit

Betaalbare, kleine(re) woningen, waardoor de kosten laag blijven. Passief huis zonder elektronica, warmtepomp en airco e.d.

Wooncoöperatie onder een Vastgoed Vereniging (CPO). Via een verhuurdersvereniging draagt iedereen zijn steentje bij. Opzet is een mengeling van sociale en middenhuur.

Werken met lokale en regionale bouwbedrijven, gespecialiseerd in duurzame bouw en werkend met circulaire materialen.

Moestuinen en eetbare leefomgeving, een voedselbos.